Činy biskupů hamburského kostela

Činy biskupů hamburského kostela

Adam Brémský: Činy biskupů hamburského kostela. Přel. Libuše Hrabová, Argo, Praha, 2009, 282 s.

Nakladatelství Argo předkládá touto publikací zájemcům o dějiny raného středověku další svazek velmi cenné řady svých komentovaných překladů středověkých historických pramenů. Tentokrát jde o ukázku středověkého historického žánru českému čtenáři prakticky neznámého, totiž dějin určitého biskupského stolce od jeho polomytických počátků až do autorovy současnosti.