Nové cesty na jih

Nové cesty na jih

Josef Kroutvor: Nové cesty na jih. Pulchra, Praha, 2011, 168 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Kroutvorův „cestopis“ není turistická příručka: autor si památek vybírá méně než běžný průvodce a záměrně se jim věnuje obšírněji. Jeho důvěrná znalost zkoumaných objektů je základním přínosem knihy, podobně jako schopnost vcítit se do doby, ve které vznikly. Stejně cenné je doplnění kontextu o řadu zajímavých postřehů o vlivu starých evropských kulturních krajin na české umění (zejména na moderní české umění).