Slovník novější literární teorie

Slovník novější literární teorie

Richard Müller, Pavel Šidák (eds.): Slovník novější literární teorie. Academia, Praha, 2012, 700 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Český zájemce o současnou literární teorii se až do loňského roku nacházel v nezáviděníhodné situaci. Byl odkázán na zdroje vyznačující se různou mírou hodnověrnosti. Nyní vychází lexikografické dílo, které je u nás v několika ohledech výjimečné: je původní a shrnuje v relativní úplnosti vývoj literární teorie za posledních zhruba 60 let.