Život a dílo Jeronýma Pražského

Život a dílo Jeronýma Pražského

František Šmahel: Život a dílo Jeronýma Pražského. Zpráva o výzkumu. Argo, Praha, 2010, 390 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Osobnost M. Jeronýma Pražského byla pro F. Šmahela již od studentských let výzvou – vydat však o něm dvě knižní publikace během jednoho kalendářního roku je opravdu husarským kouskem. Ve spolupráci s filologem G. Silagim připravil nejprve kritickou edici Jeronýmova literárního díla (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis 222, Turnhout 2010; srov. Listy filologické 134, 2011, s. 202–208) a nyní pokračuje bilanční monografií, v níž představil své výzkumy a shrnul výsledky.