Poetický Cikháj v Brně 2010

Poetický Cikháj v Brně 2010

Adam Veřmiřovský (ed.): Poetický Cikháj v Brně 2010. Sborník textů o poetice. Tribun EU, Brno 2012, 200 s.

Vznešeně znějící slovo „poetika“ je již od antiky definováno různými způsoby. Valná většina dnes dostupných slovníkových příruček se omezuje na obecně přijatelné definice, které sice nikoho neurazí, ale málokomu něco hmatatelného sdělí. Po přečtení Poetického Cikháje se spíš zdá, že se jedná o tolik potřebnou hůl, o kterou se potřebují někteří učenci opřít.