Izrael už se nevznáší

Izrael už se nevznáší

Paweł Smoleński: Izrael už se nevznáší. Přel. Lucie ZakopalováMichala Benešová, Dokořán a Jaroslava Jiskrová – Máj, Praha, 2013, 288 s.

Scéna, kde se příběh odehrává, je důležitá. Davidova ulice na jeruzalémském Starém městě, uzoučká a zastíněná, téměř na hranici mezi křesťanskou a arménskou čtvrtí, což už tu dnes nemá žádný význam – Staré město je bezmála celé arabské. Poměrně strmé a kluzké schody vedou od malého náměstíčka hned za Jafskou bránou dolů k Via Dolorosa. Kousek odsud stojí Zeď nářků a za ní posvátná mešita Al-Aksá.

Kniha polského spisovatele a reportéra Pawła Smoleńského je další v řadě výjimečných děl pokračujících v tradici velmi uznávané „polské školy reportáže“, která kombinuje reportáž s prvky eseje.