Analfabeta Negramotná

Analfabeta Negramotná

Ján Uličiansky: Analfabeta Negramotná. Přel. Jana Čeňková, Práh, Praha, 2013, 96 s.

Dětské knížky slovenského autora Jána Uličianského u nás v poslední době zdomácněly díky nakladatelství Práh. Pod výmluvným názvem Analfabeta Negramotná vydalo v překladu Jany Čeňkové rovněž půvabný příběh o vášnivé nečtenářce Bětce, která nedopatřením vstoupí do světa knih a za pomoci literárních postav vyřeší své osobní trápení.