Friedrich Ohmann

Friedrich Ohmann

Jindřich Vybíral: Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách. VŠUP, Praha, 2013, 352 s.

Výpravná publikace Friedrich Ohmann Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách profesora Jindřicha Vybírala reflektuje a interpretuje jednu z největších osobností architektury 19. století středoevropského regionu Friedricha Ohmanna a připomíná počátky vědeckého bádání o barokní architektuře. Především se však zaměřuje na Ohmannovo působení v českých zemích, jeho vřelý zájem o studium barokní architektury a také jeho postupné formulování vlastního architektonického jazyka.