Buquoyský Rožmberk

Buquoyský Rožmberk

Jan Ivanega; Petr Šámal; Petra Trnková: Buquoyský Rožmberk. Vizuální kultura šlechtického sídla v období romantického historismu, Artefactum, Praha, 2013, 144 s.