Mýtus harmonie a Řádu

Mýtus harmonie a Řádu

Claudio Magris: Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Přel. Jiří PelánIvan Seidl, doslov a ediční poznámka Jiří Pelán, redaktor Marek Vajchr; Barrister & Principal a Triáda, Brno, 2001, 332 s.

Jeden český recenzent napsal o knize italského vědce, germanisty, esejisty a prozaika, která vyšla po třiceti letech v českém překladu, že je to kniha skvostná. A měl pravdu. O to víc fascinující je fakt, že Magris napsal Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře mezi svým dvacátým a třiadvacátým rokem (1959-1962) jako diplomovou práci.