Já, robot - chránit

Já, robot - chránit

Mickey Zucker Reichertová: Já, robot. Chránit. Přel. Jana Rečková, Argo a Triton, Praha, 2013, 384 s.

Dědicové Isaaka Asimova si vybrali rutinérku fantasy žánru, aby se rozepsala o tom, co předcházelo slavnému svazku devíti povídek, který velmistr sci-fi v roce 1950 vydal pod názvem Já, robot. Mickey Zucker Reichertová napsala jako prequel tisícistránkovou trilogii, o níž nelze říci nic lepšího, než že je zbytečná a k původnímu dílu se nehodí.