Plačící Zuzana

Plačící Zuzana

Alona Kimchi: Plačící Zuzana. Přel. Tereza Černá, Garamond, Praha, 328 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Příběh o plačící Zuzaně se odehrává v současném Izraeli, má však svou prastarou paralelu v deuterokanonické biblické knize o ženě nespravedlivě obviněné z cizoložství, která tak dlouho volala k Hospodinu, až ji zachránil před smrtí ukamenováním. U Alony Kimchi, která sice píše hebrejsky, ale narodila se ve Lvově a do Izraele se přestěhovala až v roce 1972, však není aktualizace starých příběhů tou největší výzvou.