Kinetismus

Kinetismus

Zdeněk Pešánek: KINETISMUS. Kinetika ve výtvarnictví – barevná hudba. Předmluva František Kalivoda, doslov Tomáš Pospiszyl, NAMU – nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, reprint vydání z roku 1941, Praha, 2014, 158 s.

Kniha Kinetismus Zdeňka Pešánka oživuje myšlenky a tvorbu ve své době nedoceněného autora a umělce, jenž se u nás snažil o prosazení nové výtvarné techniky – o kinetismus.