Boccaccio 2013. Poetika Dekameronu a dva způsoby, jak být člověkem

Boccaccio 2013. Poetika Dekameronu a dva způsoby, jak být člověkem

Jiří Špička; Marcello Bolpagni; Lenka Kováčová: Boccaccio 2013. Poetika Dekameronu a dva způsoby, jak být člověkem. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013, 144 s.

Studie Boccaccio 2013 si z Dekameronu a z množství literárněvědných studií o něm vybírá základní nosné prvky a její velkou předností je potřebná vyváženost mezi odborností a čtivostí. Ze sta novel Dekameronu si všímá zejména dvou, o Seru Ciappellettovi a o Griseldě, přičemž spojovací téma publikace, „jak být člověkem“, se nejvíce odkrývá v dalším komentovaném textu, Boccacciově předmluvě.