Ticho a vřava

Ticho a vřava

Nihad Sirees: Ticho a vřava. Přel. Alexandra Pflimpflová, Odeon, Praha, 2014, 153 s.

Román dnes již exilového syrského spisovatele Niháda Siríse Ticho a vřava na protikladu těchto dvou veličin pojmenovává život v totalitní společnosti. Během jednoho dne podnikne jeho hrdina pouť městem, která nepostrádá kafkovské rysy. Na kráse románu ubírá překlad pořízený přes francouzštinu.