Akvárium

Akvárium

Krisztina Tóthová: Akvárium. Přel. Jiří Zeman, Fra, Praha, 2014, 340 s.

Tísnivý, dusivý obraz doby kreslí autorka zobrazením každodenního potýkání se s nedostatkem a byrokracií, na druhé straně toto potýkání záměrně neodlišuje od stejně každodenního boje s lemplovstvím, alkoholismem, agresivitou, užvaněností, neumětelstvím a podobnými jevy, jejichž zastoupení v lidské společnosti na politickém režimu nezávisí.