Pravdě na stopě

Pravdě na stopě

Thomas Bernhard: Pravdě na stopě. Proslovy, dopisy, rozhovory a fejetony. Přel. Nikola Mizerová, Pavel Novotný, Miroslav Petříček, Prostor, Praha, 2013, 250 s. 

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Kniha Pravdě na stopě (německy Der Wahrheit auf der Spur), kterou v uplynulém roce v překladu Nikoly Mizerové, Pavla Novotného a Miroslava Petříčka vydalo nakladatelství Prostor, představuje chronologicky řazený soubor rozhovorů, dopisů a fejetonů rakouského básníka, prozaika a dramatika Thomase Bernharda, z něhož lze dobře vysledovat vzájemný vztah mezi autorem a kritickou veřejností a zároveň také cesty, jimiž se v průběhu let ubíralo Bernhardovo myšlení a jeho přístup k literární tvorbě.