Návrat do pouště

Návrat do pouště

Bernard-Marie Koltès: Návrat do pouště. Přel. Kateřina Lukešová, Dilia, Praha, 1991.