Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Ahmet Hamdi Tanpınar: Saatleri Ayarlama Enstitüsü (Institut pro nařizování hodin). Dergah, Istanbul, 2013, 400 s.

Ahmet Hamdi Tanpınar považoval vždy za chybu, že orientace jeho vlasti – Turecka – na Západ s sebou nese bezmyšlenkovité odvrhávání těch částí osmanského dědictví, na něž by mohla být právem hrdá. V románu Institut pro nařizování hodin tematizuje rozkročenost Turecka mezi východem a západem a podrobuje zdejší poměry jemné ironii.