Michel Foucault. Za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky

Michel Foucault. Za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky

Hubert L. Dreyfus, Paul Rabinow: Michel Foucault. Za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky. Přel. Jan Hasala, Lucie Nová, Stanislav PolášekPavel Toman, Herrmann & synové, Praha, 2010, 388 s.

Dreyfusova a Rabinowova práce je všeobecně považována za nejucelenější a pravděpodobně dosud nepřekonanou práci o díle Michela Foucaulta. Ve své analýze Foucaultova díla se autoři nevyhýbají žádnému z podstatných či problematických témat a pečlivě zkoumají hlavní rysy jeho různorodého, inspirativního, ale mnohdy obtížně pochopitelného zkoumání.