Piliny

Piliny

Krzysztof Varga: Piliny. Přel. Jan Faber, Protimluv, Ostrava, 2014, 248 s.

Na graficky povedené obálce českého překladu Vargova románu se můžeme dočíst, že Piliny jsou „kriticky sžíravá diagnóza a chirurgicky precizní pitva současné polské společnosti, jaká nemá v literatuře našich severních sousedů v posledních deseti letech obdoby“.