Slova, pojmy, situace

Slova, pojmy, situace

Milan Kundera a Jitka Uhdeová (ed.): Slova, pojmy, situace. Atlantis, Brno, 2014, 88 s.

Kunderův návrat do vlasti v podobě tří esejistických knížek představuje zásadní literární událost. Co nejúspornější styl, průzračné vyjadřování, které nic neskrývá, jež je navíc pevně vsazeno do tradice evropského románu, představuje neochvějné romanopiscovo memento, které se na nás obrací jako palčivá výzva.