Jiříkovy starosti o minulost

Jiříkovy starosti o minulost

Jan Faktor: Jiříkovy starosti o minulost. Přel. Radovan Charvát ve spolupráci s autorem, Plus, Praha, 2015, 496 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Chvalozpěvy na obálkách či v anotacích knih zpravidla klamou tělem. V případě románu Jana Faktora Jiříkovy starosti o minulost, obsáhlé „generační výpovědi o normalizační době“, to však neplatí. Skutečně se jedná o „i v rámci české literatury naprosto ojedinělý“ literární počin, o kterém se zcela jistě bude mluvit i s odstupem několika let.