Antologie německé moravské literatury – Anthologie der deutschmährischen Literatur

Antologie německé moravské literatury – Anthologie der deutschmährischen Literatur

Lukáš Motyčka; Barbora Veselá (eds.): Antologie německé moravské literatury. Anthologie der deutschmährischen Literatur. Přel. kolektiv překladatelů, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2014, 520 + 588 s.

Obsáhlá Antologie moravské německé literatury je ojedinělým příspěvkem k doposud málo probádanému výzkumu německy psané literatury vzniklé na území někdejšího Československa. Ve dvou svazcích a obou jazycích, tedy v německém originále i českém překladu, z něj předkládá – sedmdesát let po přetržení kontinuity moravského německého písemnictví – reprezentativní výbor z let 1800–1945.