Pohyblivý svátek

Pohyblivý svátek

Ernest Hemingway: Pohyblivý svátek. Přel. Stanislav Mareš, Odeon, Praha, 1966. Přel. Luba a Rudolf Pellarovi, Odeon, Praha, 1978 (jako součást 5. svazku autorových spisů)