Formuly osjahannja Antonyča

Formuly osjahannja Antonyča

Mykola Iľnyckyj: Formuly osjahannja Antonyča (Vzorce pochopenia Antonyča). Piramida, Ľviv, 2015, 236 s.

Tvorba ukrajinského básnika Bohdana Ihora Antonyča (1909–1937) aj naďalej priťahuje a bude priťahovať nielen milovníkov poézie. Vo svojej poézii ukázal odchádzajúcu krásu, ale zároveň sa dotkol otázok, ktoré vzrušujú súčasníka.