Nádherná teorie: Sto let obecné teorie relativity

Nádherná teorie: Sto let obecné teorie relativity

Pedro G. Ferreira: Nádherná teorie. Sto let obecné teorie relativity. Přel. Jiří Langer, Vyšehrad, Praha, 2015, 310 s.

Fyzika se počátkem dvacátého století probudila ze sebevědomého snu domněle vševědoucího člověka do vibrující reality obtížně představitelných poznatků, jejichž podstata je přirozeným lidským smyslům zcela skrytá. Hlavním tématem knihy je Einsteinova teorie relativity, která hraje v této napínavé hře o poznání světa stěžejní roli.