Píseň písní v českých překladech 15. - 21. století

Píseň písní v českých překladech 15. - 21. století

Píseň písní v českých překladech 15. - 21. století. Sestavil a doslov napsal Milan Balabán, Praha - Litoměřice, 2003, 200 s.

První část knihy obsahuje obecný úvod k Písni, k problematice této starožidovské památky a jejím výkladům, a komentáře k jednotlivým českým překladům, druhá přináší české překlady, počínaje Janem Husem a konče vlastním překladem Milana Balabána.