Kronika Slovanů

Kronika Slovanů

Helmold z Bosau: Kronika Slovanů. Přel. Jan Zdichynec, Argo, Praha, 2012, 300 s.

Dílo tohoto v Čechách nepříliš známého středověkého kronikáře čekalo na svůj nejnovější, v pořadí teprve třetí český překlad téměř šedesát pět let. Helmoldem zanechané informace o životě Polabských Slovanů bývají z důvodu nedostatku písemných zpráv o slovanském etniku na českém území využívány i českými historiky a archeology.