Milevský letopis: Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta

Milevský letopis: Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta

Milevský letopis. Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta. Přel. Anna Kernbach, Argo, Praha, 2013 (Memoria medii aevi, sv. 18), 290 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Tři latinská dějepisná díla staršího českého středověku jsou, vzhledem k potenciální čtivosti, v poučenějším povědomí neprávem zasunutá: Vincenciův a Jarlochův letopis a o něco mladší Jindřichova Žďárská kronika. Proto je třeba ocenit, že nakladatelství Argo jako osmnáctý svazek své řady Memoria medii aevi vydalo překlad dvou dříve jmenovaných děl.