Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních

Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních

Magdalena Moravová (ed.): Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních. Přel. Jana Engelbrechtová – Josef Förster – Eva Hladká-Kučernáková – Magdalena Moravová – Jana Zachová, Argo, Praha, 2011, 282 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Po vydání výboru nejznámějších staroirských textů popisujících legendární plavby do fantastických i reálných míst vyšel na konci roku 2011 další čtenářsky jistě velmi vděčný přírůstek do ediční řady Memoria medii aevi nakladatelství Argo. Jeho tématem jsou tentokrát cesty na onen svět, jak je zachytila středověká vidění.