Tančící Arabové

Tančící Arabové

Sajjid Kašua: Tančící Arabové. Přel. Magdaléna Křížová, Pistorius & Olšanská, Příbram, 2016, 216 s.

Prvotina hebrejsky píšícího arabského autora Sajjida Kašuy přináší v řadě jednotlivých obrazů celistvý a věrohodný portrét antihrdiny ze současné Svaté země. Naskýtá se tak možnost nahlédnout do každodennosti země, která trpí snad nejsledovanějším konfliktem současnosti.