Palimpsesty, heterotopie & krajiny

Palimpsesty, heterotopie & krajiny

Ladislav Nagy: Palimpsesty, heterotopie & krajiny. Historie v anglickém románu posledních desetiletí. Karolinum, Praha, 2016, 161 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Studie anglisty Ladislava Nagye zaměřená na téma historie v anglických románech posledních desetiletí pohotově reaguje na nadále vzrůstající trend v literární produkci – zájem o nové zpracování a pojetí historické látky v literatuře. Publikace nemá ambici postihnout toto téma v celé jeho šíři, ale zajímavě popisuje jednotlivé tendence u vybraných autorů a hledá mezi nimi logické souvislosti.