Svet podľa Sašu Kozaka

Svet podľa Sašu Kozaka

Iulian Ciocan: Svet podľa Sašu Kozaka. Přel. Hildegard Bunčáková, Kalligram, Bratislava, 2015, 152 s.

Sviežim kinematografickým spôsobom rozohráva autor príbehy niekoľkých postáv v Moldavsku deväťdesiatych rokov; ako sa píše na obale knihy, „‚prototypov‘ ľudí vo všetkých postkomunistických spoločnostiach“. S jedným zásadným rozdielom, že ide o ľudí „postsovietskych“. Priepasť medzi pôvodným rumunským a ruským obyvateľstvom autor nežne preklenuje v individuálnych príbehoch.