Rozhovory s C. G. Jungem

Rozhovory s C. G. Jungem

William McGuire, R. F. C. Hull (eds.): Rozhovory s C. G. Jungem. Přel. Ondřej Fafejta, Portál, Praha, 2015, 304 s.

Kniha rozmluv s Carlem Gustavem Jungem prezentuje jeden ze zásadních přístupů ke studiu zákonitostí fungování lidské psychiky. Konfrontace s jinými psychologickými školami, o niž se pokouší náš článek, má naznačit jeho možnosti a meze a poukázat na bohatství psychologických teorií, k němuž významně přispěl německojazyčný prostor.