Franz Kafka: Člověk své a naší doby

Franz Kafka: Člověk své a naší doby

Radek Malý, Renáta Fučíková: Franz Kafka. Člověk své i naší doby. Práh, Praha, 2017, 104 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Obtížně uchopitelná a stále provokující osobnost i literární tvorba Franze Kafky je předmětem řady odborných pojednání. Kafkův nepominutelný význam pro vývoj světové literatury způsobil, že se s autorovým jménem setkávají i starší děti a mládež. Zejména jim je adresována knížka Radka Malého a Renáty Fučíkové, jež slovem i obrazem rozplétá mýty spřádané o Kafkově životě a nabízí vhled do jeho literárního díla.