Obnova národů

Obnova národů

Timothy Snyder: Obnova národů. Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569–1999. Přel. Petruška Šustrová, PANT, Polanka nad Odrou, 2018, 348 s.