Objevování dítěte

Objevování dítěte

Maria Montessori: Objevování dítěte. Přel. Vladimíra Henelová, Portál, Praha, 2017, 351 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Maria Montessori žila v době nástupu různých sociálních utopií a sama jednu takovou utopii stvořila, utopii o svobodné výchově, jejímž výsledkem je však paradoxně dokonale poslušný jedinec, k jehož vrcholným schopnostem patří být zticha. Zatímco Montesorri se věnuje primárně vzdělávání předškolnímu a školnímu, Fareed Zakaria se v knize Obrana liberálního vzdělávání zaměřil na vzdělávání vysokoškolské.