Kentaurovy slzy

Kentaurovy slzy

Rubén Darío: Kentaurovy slzy a jiné povídky. Přel. kol., Volvox Globator, Praha, 2019, 168 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Sbírka povídek poprvé publikovaných roku 1888 zpracovává témata milostná, problémy soudobého světa i z historie, nevyhýbá se zobrazení lidského utrpení, zamýšlí se nad posláním a předurčením umělce odsouzeného k věčné chudobě. Rubén Darío (1867–1916) se povídkovému žánru věnoval po celý život, přičemž zejména jeho fantastické povídky znamenaly zásadní prvek pro vývoj hispanoamerické literatury 20. století. Překlad tohoto výboru je dílem studentů FF UK.