Bláznův deník

Bláznův deník

Lu Sün: Bláznův deník. Přel. Jaroslav PrůšekBerta Krebsová, Verzone, Praha, 2019, 412 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

„Nepolepšíte-li se, požerete se navzájem,“ křičí na houf vesničanů blázen v povídce Bláznův deník čínského spisovatele Lu Süna. Vzájemné požírání je tu v hořké nadsázce shrnutím principů konfuciánské hierarchie mezilidských vztahů, založených na vzájemném ponižování, výsměchu slabším a naopak servilitě a podlézání silnějším.