Warax

Warax

Pavel Hak: Warax. Přel. Zdeněk Huml, Paper Jam – Milan Hodek, Hradec Králové, 2019, 172 s.

Českému rodákovi Pavlu Hakovi, žijícímu a publikujícímu ve Francii, vychází v českém překladu druhý román. Ve svižně nastříhaných kapitolách sledujeme čtyři dějové linie: ty se sice nijak významně nepropletou, nad nimi se však jako ten, kdo tahá za nitky, vznáší titulní antihrdina – magnát Ed Ted Warax.