Korespondence Fradika Mendese

Korespondence Fradika Mendese

José Maria Eça de Queirós: Korespondence Fradika Mendese. Přel. Zuzana Turková, doprovodná studie Vlasta Dufková, Triáda, Praha, 2019, 368 s.