Náš Coney Island

Náš Coney Island

Billy O’Callaghan: Náš Coney Island. Přel. Petr Eliáš, Paseka, Praha a Litomyšl, 2020, 216 s.

Intimní příběh dlouholetého mileneckého páru, který se naposledy setkává v rozklížených kulisách opuštěného zábavního parku, by mohl být depresivní. Konečnost je však zvláštním způsobem konejšivá, život obou milenců se jeví jako naplněný. Náš Coney Island není próza plná nečekaných zvratů, nýbrž silná výpověď o základních skutečnostech lidského života.