Pojetí těla ve staroseverské literatuře

Pojetí těla ve staroseverské literatuře

Marie Novotná: Pojetí těla ve staroseverské literatuře. Herrmann & synové, Praha, 2019, 200 stran.