Jak porozumět digitálnímu světu

Jak porozumět digitálnímu světu

Brian W. Kernighan: Jak porozumět digitálnímu světu. Přel. Petr Holčák, Argo, Dokořán, 2019, 312 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Kniha čtenářům v ucelené formě poskytuje relativně aktuální informace ze světa informačních technologií, přičemž se zaměřuje spíše na praktickou stránku toho, co může běžný uživatel osobního počítače, mobilního telefonu či jiného přístroje opatřeného procesorem potřebovat vědět.