Případ Franza

Případ Franza

Ingeborg Bachmannová: Případ Franza. Přel. Michaela Jacobsenová, Opus – Kristina Mědílková, Martínkovice, 2019, 114 s.

Případ Franza je krátký fragment románového cyklu, jejž se rakouská spisovatelka Ingeborg Bachmannová rozhodla nikdy nedokončit. Český překlad vyšel po více než půlstoletí a dotváří domácí kontext díla této výjimečné autorky.