Přítelkyně z mládí

Přítelkyně z mládí

Alice Munroová: Přítelkyně z mládí. Přel. Zuzana Mayerová, Paseka, Praha a Litomyšl, 2021, 292 s.

Nejnovější sbírka povídek slavné kanadské autorky přináší intimní vhled do tragikomické každodennosti člověka. Alice Munroová v nejlepší formě svým čtenářům předkládá neobyčejně obyčejné lidské osudy, plné strastí i radostí, rozjímání a hlubokých vzpomínek, a s obvyklou spisovatelskou zdatností ukazuje, co je to lidský úděl.