Terst

Terst

Angelo Ara, Claudio Magris: Terst. Přel. Lenka Kovaříková, Academia, Praha, 2021, 296 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Podtitul publikace s lapidárním názvem Terst zní Identita na hranici. Právě hraniční identita je nepochybně nápadným rysem přístavního města, které za své pokládali či pokládají Italové, Slovinci a Rakušané, a právě na ni se zaměřila dvojice navýsost povolaných autorů. V knize popisují dějinný proces, jímž se přístavní město proměnilo – zhruba řečeno – z několikanásobné výspy v několikanásobnou periferii.