Poltergeist

Poltergeist

Martin Poch: Poltergeist. EMG / Odeon, Praha, 2021, 96 s.

Na novou sbírku Martina Pocha jsme si museli počkat čtyři roky. Básník vytvořil koláž plnou šramocení rozpadajícího se světa, požírající přírody a hlavně expresivního pocitu strachu. Svým Poltergeistem nás zavádí za rozbité zrcadlo. Není to lehká četba, je však velmi obohacující.