VF

Václav Fronk

Ambiciózní kniha historika Simmse se zaměřuje na problematiku mocenského zápasu o Evropu od roku 1453 až do současnosti. Vyjadřuje se k aktuálním problémům, jakým je například vztah k islámu. Dílo ovšem vyvolává pochyby způsobem zpracování tématu a hodnocením některých historických skutečností, které nelze považovat za všeobecně přijatelné.